سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي 
گروه سرود

 

                                     

 

 

 

 

                                     

                  
 

 

 

                                     

 

http://upload7.ir/images/00349266139391907806.jpg 


 

 


 

نفرات برتر مسابقه هفته كتاب و كتابخواني با عنوان حجاب و پوشش اسلامي

دكتر شهيد مرتضي مطهري

 


 

 

http://upload7.ir/images/20543893308727704697.jpg


 

دانش آموزان سوم برتر آزمون آغازين

 

دانش آموزان هفتم برتر آزمون آغازين

 

 

 http://upload7.ir/images/24230518604987991750.jpg

 

 

 

 


 

آدرس : لطفا آدرس هم در زیر نقشه اضافه شود : کرج - خیابان شهید صدوقی - جنب پایگاه بسیج شهید صمصامی - مدرسه تیزهوشان فرزانگان 2
تلفن : 026-32826812
آدرس رايانامه : school farzanegan-karaj ir